SKY

Budapest Felhőkarcoló

Státusz:

Funkció:

Hely:

Koncepció

Középület, iroda, lakó

Budapest

Terület:

Év:

25 100 m2

2016

Budapestnek a mai napig nincs városi főtere!

A Kossuth tér, a Szent György tér, a Szent István tér más-más reprezentációs célt szolgálnak.

 

A városháza épülete nem felel meg a modern kor kihívásainak, „irodaház” funkcióját csak nagy kompromisszumok árán képes ellátni!

 

A Városháza Park területe egy funkcionálisan rendezetlen terület a város szívében, mely a jelenleginél jobb sorsot érdemel!

 

A középkori városfal bemutatásának lehetősége megoldatlan!

 

Célunk egy olyan alternatív terv megfogalmazása, mely komplex módon képes választ adni a Városháza térrel kapcsolatos tervezési kihívásokra.

 

Tervezési axiómaként fogalmaztuk meg, hogy tervezett épület jelenítse meg az eredeti, Martinelli-féle beépítés volumenét, így a meg nem épült szárnyak méreteinek összessége meghatározott egy kiinduló épülettömeget. A városfejlődés tekintetében kiemelt fontosságú középkori városfal jelentős régészeti értéket képvisel, ezért a nyomvonalát szabadon hagyva adjuk meg a későbbi bemutatásának lehetőségét.

 

Az Invalidus ház tervezője, Anton Erhard Martinelli által tervezett épület méretei többszörösen felülmúlják a körülötte található épületeket, mely tulajdonsága már önmagában megkülönböztetett szereppel ruházza fel a városi szövetben. A Városháza és az előtte (mögötte) található nagyméretű beépítetlen terület mind funkciója, mind pozíciója által fontos viszonyítási pontja a városnak, így alkalmas terület Budapest főterének kialakítására.
Az említett megkülönböztetett szerep, bár Budapest térképét böngészve jól kivehető, ám a jelenlegi beépítésből fakadóan nem érzékelhető. A jelszerűség ezen hiánya, hamar előrevetítette a felfelé építkezés lehetőségét. A megkülönböztetés igénye tovább fokozódik, ha megvizsgáljuk a pesti oldal két ikonikus épületét, a Szent István Bazilikát és a Parlamentet. A látképből kiemelkedő épületek két fontos intézményt jelképeznek, az államot és az egyházat, így adekvát gondolat, hogy az egyház-ország-város csonka szimbolikáját egy Budapest várost reprezentáló magasházzal tegyük teljessé.

 

A vázolt pontokból egyenesen következett az épület befoglaló volumene, geometriája; a Bazilikához és a Parlamenthez felnövő 96 méteres magasság és szimbolikája.

PDF
Hogy találsz el hozzánk?

IRODA | Rokolya Irodaház

1131 Budapest, Rokolya utca 1-13

GPS KOORDINÁTÁK
Hosszúsági fok | 47.8655768798
Szélességi fok | 46.64576878

ÚTVONALTERVEZŐ

Segítségkérés | +36 30 205 2081